Wie ben ik en waar kom ik vandaan? Dit is een vraag die veel mensen, vroeg of laat in het leven zich afvragen.
De meesten van ons weten wat van de algemene geschiedenis en we hebben een redelijk beeld van hoe het leven is begonnen maar wat weten we eigenlijk over ons eigen directe verleden en de reis die onze eigen voorouders hebben afgelegd. Als je dat wilt weten zul je een DNA en een genealogisch onderzoek moeten doen.

Een DNA onderzoek geeft een compleet en "bewezen" beeld over de vroege voorouders van de familie Meijer.
Je komt er dan achter waarom je bent wie je bent. Dit onderzoek is uitgevoerd door Family Tree DNA, de resultaten daarvan zijn door Roberta Estes van Explain DNA uitgewerkt.
Een video over de uitkomst van het Meijer DNA onderzoek kun je # hier bekijken, een uitvoerig 106 pagina's tellend rapport is te downloaden en te bekijken op de beveiligde pagina.

Het genealogisch onderzoek naar de familie Meijer is uitgevoerd door de heer H.M. Morien, een expert op het gebied van genealogie. De heer Morien is voor de familie Meijer op onderzoek gegaan, heeft verschillende bronnen geraadpleegd, databases en boeken doorzocht. De heer Morien is onder andere naar de stad Utrecht gegaan, om daar in het archief van de burgerlijke stand de stamreeks van de familie Meijer in kaart te brengen.

Naar aanleiding van het genealogisch onderzoek is er door de heer H.K. Nagtegaal, één van de beste digitale heraldische tekenaars van Nederland een familiewapen getekend, geheel in heraldische traditie.
Daarna is de opdracht naar de heer P. Bultsma gegaan om het familiewapen te tekenen en te schilderen.

Piet Bultsma is niet de eerste de beste wapen schilder van Nederland, hij is de man die het officiële wapen voor Hare Majesteit Koningin Máxima heeft geschilderd. Ook kreeg hij de eer om het wapen voor prinses Catharina-Amalia, de dochter van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majeststeit Koningin Máxima te tekenen en te schilderen.

In het hoofdstuk "De geschiedenis in beeld" komen oude verhalen en gebeurtenissen tot leven, het geeft een idee van hoe het er vroeger allemaal aan toe ging, hoe onze voorouders hebben moeten geleefd en de ontberingen die ze hebben moeten doorstaan. Ook zijn er authentieke beelden van vroeger te bekijken.

Op de beveiligde pagina is o.a. het verdere verloop van de stamreeks in te zien, ook zijn hier officiële documenten, e-books, foto's en verschillende versie's van het familiewapen in hoge resolutie te verkrijgen. Om hiervan gebruik te kunnen maken zijn inloggegevens nodig, deze zijn aan te vragen door contact op te nemen dit i.v.m. privacy overwegingen. De webpagina zit vol verborgen bezienswaardigheden en nemen je mee in de tijd, naar je voorouders en hun verleden.

1
De Familienaam Meijer
Waarom is mijn achternaam Meijer.
De eerste Europese achternamen zijn ontstaan in Noord-Italië rond 1000 na Christus, geleidelijk aan hebben de achternamen zich noordwaarts verspreid naar de Germaanse landen en de rest van Europa.

De familienaam Meijer is een beroepsnaam. Onder beroepsnamen verstaat men die familienamen waarvan het voorstadium oorspronkelijk iemands beroep, ambt of rang binnen een beroep aanduidde. De naam Meijer is ontstaan uit een oud Romeinse spreuk, "Magnus Maior Maximus", het latijns voor "groot, groter, grootst".

Meijer, Meyer, Meier, Maier betekent pachter of rentmeester. Een meier was in de vroege middeleeuwen (500- 1000 n.C.) een beambte in dienst van een land- of dorps heer. Als rentmeester inde hij de pachten en de belastingen (cijns).

#De naam Meijer is veruit het meest vertegenwoordigd boven de rivieren (Noord en Zuid-Holland).

De Meijers zijn voornamelijk woonachtig in het gebied ten noorden van de oude Romeinse grens tussen Germania Inferior en het Romeinse rijk. (de Limes)

Volgens het Meertens Instituut blijkt dat uit de volkstelling van 1947 toen Nederland 9.625.000 inwoners telde, dat de naam Meijer in totaal 28.472 maal voorkwam.
In 2007 zijn dat er 39.801.

In Duitsland wonen c.a. 191 mensen met de achternaam Meijer.
2
Hypothese generatie I
Via persoonskaarten, gezinskaarten en de akten uit de burgerlijke stand van Utrecht is met zekerheid vast te stellen dat de oudste generatie Jan Meijer en Gerrigje van Loenen is. De 2 generaties hiervoor zijn naar alle waarschijnlijkheid de vader en opa van Jan Meijer, maar omdat dit niet uit akten van DTB (doop-, trouw-, en begrafenisakten, ofwel kerkelijke akten), dan wel akten uit andere bronnen, bijvoorbeeld militaire bronnen, notariële akten of akten uit het rechterlijke archief is te onderbouwen, is dit niet met volle zekerheid te zeggen.
We noemen dit dan een hypothese generatie.
I. JOHANNES (JAN) MEIJER (I)
JAN MEIJER (I), is geboren ca. 1655/1660 (schatting) in Utrecht. Hij trouwt op 28 mei 1683 met Adriana (Ariaentje) van der Stoock in Utrecht, zij is de dochter van Johannes van der Stoock en Elisabeth Pijrardt. Jan (I) en Ariaentje krijgen 5 kinderen.

Kinderen van Jan Meijer (I) en Adriana van der Stoock:
 1. 1.JOHANNA MEIJER, is gedoopt op 20 april 1684 in Utrecht. Zij trouwt met Stephanus van Schalkwijk op 1 november 1719 in Utrecht. Stephanus van Schalkwijk is geboren op 6 juli 1697 in Utrecht, hij is de zoon van Stephanus van Schalkwijk en Sara de Heger.
  Kinderen van Johanna Meijer en Stephanus van Schalkwijk:
  a. Stephanus van Schalkwijk is gedoopt op 11 december 1722 in Utrecht.
  b. Johannes van Schalkwijk is gedoopt op 25 mei 1724 in Utrecht.
  c. Johannes Coenraad van Schalkwijk is gedoopt op 10 december 1730 in Utrecht.
  d. Sara van Schalkwijk is gedoopt op 11 april 1739 in Utrecht.
 2. 2. JOHANNES MEIJER (II) is gedoopt op 25 april 1686 in Utrecht. Volgt hypothese II.
 3. 3. CORNELIS MEIJER, gedoopt op 8 juli 1688 in Utrecht. Hij trouwt met Helena Tollenaar op 5 december 1708 in Utrecht.
  Kinderen van Cornelis Meijer en Helena Tollenaar:
  a. Adriana Meijer, is gedoopt op 30 december 1708 in Utrecht.
  b. Reijnier Meijer, is gedoopt op 11 maart 1711 in Utrecht.
  c. Johannes Meijer, is gedoopt op 6 december 1712 in Utrecht. Naar alle waarschijnlijkheid kort na de geboorte overleden, aangezien het vierde kind van Cornelis dezelfde naam krijgt.
  d. Johannes Meijer, is gedoopt op 12 november 1713 in Utrecht.
  e. Adriana Meijer, is gedoopt op 20 september 1716 in Utrecht.
  f. Theodorus Meijer, is gedoopt op 14 april 1719 in Utrecht. Naar alle waarschijnlijkheid kort na de geboorte overleden, aangezien het zevende kind dezelfde naam krijgt.
  g. Theodorus Meijer, is gedoopt op 15 december 1723. Hij is later naar alle waarschijnlijkheid in Amsterdam gaan wonen.
 4. 4. THEODORUS MEIJER, is gedoopt op 3 maart 1693 in Utrecht.
 5. 5. CATRINA (CATHARINA) MEIJER, is gedoopt op 6 september 1696 in Utrecht. Zij trouwt met Johannes van Bijleveld, Johannes is gedoopt op 6 juni 1703 in Utrecht. Johannes is de zoon van Gerrit van Bijleveld en Maria van Gladbeek.
 6. Kinderen van Catrina (Catharina) Meijer en Johannes van Bijleveld:
  a. Johannes van Bijleveld, is geboren op 11 november 1724 in Utrecht.
  b. Gerardus van Bijleveld, is geboren op 30 juli 1730 in Utrecht.
  c. Johannes van Bijleveld, is geboren op 9 juni 1734 in Utrecht.
  d. Francina van Bijleveld, is geboren op 22 augustus 1736 in Utrecht.
† Adriana (Ariaentje) van der Stoock is op 8 mei 1736 begraven in Utrecht, † Johannes (Jan) Meijer (I) stierf 5 jaar later op 12 december 1741 en is begraven in Utrecht.
3
Hypothese generatie II
II. JOHANNES (JAN) MEIJER (II)
JAN MEIJER (II), is gedoopt op 25 april 1686 in Utrecht. Hij trouwt 2 keer. Het eerste huwelijk is met Jannichje Lagas (La Gas) op 14 juli 1716 in Utrecht. Jannichje Lagas is gedoopt op 1 november 1685 in Utrecht. Zij is de dochter van Claas Lagas en Hanna Jans.
Zijn tweede huwelijk is met Hilligje Kasteleijn (Casteleijn) op 29 september 1721 in Utrecht. Hilligje is gedoopt in Utrecht op 10 januari 1686, ze is de dochter van Frederick Kastelijn en Cornelia Jans. In totaal krijgt Johannes (Jan) Meijer 5 kinderen.

 1. Kinderen uit het eerste huwelijk van Johannes (Jan) Meijer (II) met Jannichje Lagas:
 2. 1. JOHANNES MEIJER, is gedoopt op 14 maart 1717 in Utrecht.
 3. 2. HENRICUS MEIJER, is gedoopt op 21 mei 1719 in Utrecht.

 4. Kinderen uit het tweede huwelijk van Johannes (Jan) Meijer (II) met Hilligje Kastelijn :
 5. 3. JAN MEIJER (III), is gedoopt in de Jacobikerk van Utrecht op 3 oktober 1722.Volgt generatie I.
 6. 4. FREDERIK MEIJER, is gedoopt in de Jacobikerk van Utrecht op 12 augustus 1725.
 7. 5. REBEKKA MEIJER, gedoopt in de Jacobikerk van Utrecht op 9 november 1727.
† Johannes (Jan) Meijer (II) overlijdensdata is onbekend. Zijn eerste vrouw † Jannichje Lagas (La Gas) is op 35 jarige leeftijd overleden, op 17 december 1720 in Utrecht. Zijn tweede vrouw † Hilligje Kasteleijn (Castelijn) is op 50 jarige leeftijd overleden, op 7 maart 1736 in Utrecht.
4
Stamreeks generatie I
In 1722 vinden we de eerste vermelding van onze voorouder uit de bewezen stamreeks.
"Jan Meijer, kanonnier in Het Staatse Leger Der Republiek Der 7 Provinciën."
I. JAN MEIJER (III)
Kanonnier in het Staatse leger Der Republiek Der 7 ProvinciënJAN MEIJER (III), is op 3 oktober 1722 in de Jacobikerk van Utrecht gedoopt.
Hij is tot eind februari 1748 gelegerd in Maastricht en is daar "canonnier" (kanonnier) in het Staatse leger Der Republiek Der 7 Provinciën onder Luitenant Generaal Glabbeek.

Jan is een moedig soldaat, hij maakt deel uit van de frontlinie bij de Slag van Lafelt in 1747. Ook wel bekend als de Slag om Maastricht, dat enkele kilometers verder ligt en waar de slag eigenlijk om te doen is. Dit is één van de bloedigste veldslagen tijdens de Oostenrijkse successieoorlog.

Er word bij de Slag van Lafelt door 2 partijen gestreden om de Zuidelijke Nederlanden. Aan de ene kant de Fransen, gesteund door Spanje, Pruisen en Beieren en aan de andere kant de Oostenrijkers, gesteund door Rusland, Engeland en de Nederlandse republiek.
De verliezen tijdens deze slag zijn bijzonder zwaar, er sneuvelen meer dan 10.000 Fransen en meer dan 5000 Nederlanders verliezen daar het leven.

Jan keert in mei 1748 terug naar Utrecht, om daar met Gerrigje (Geertje) van Loenen te trouwen.
Gerrigje (Geertje) van Loenen is gedoopt op 20 mei 1729 in Utrecht. Zij trouwen op 31 juli 1748 in de Domkerk van Utrecht. Gerrigje is de dochter van Arnoldus van Loenen en Fijgje Hendriks Witgaart.
Ze wonen op de Lange Nieuwstraat in Utrecht en krijgen samen 4 kinderen.


Kinderen van Jan Meijer (III) en Gerrigje van Loenen (gereformeerd gedoopt):

 1. 1. WILLEMINA CORNELIA MEIJER, is gedoopt op 19 september 1751 in de Katrijnekerk van Utrecht. Zij trouwt op 9 november 1773 in Utrecht met Gerrit Coesijnse.
 2. 2. FIJGIE MEIJER is gedoopt in de Domkerk van Utrecht op 4 september 1754.
 3. 3. JOHANNES MEIJER, is gedoopt op 27 juni 1756 in de Domkerk van Utrecht.
 4. 4. HENDRIK MEIJER, is gedoopt op 6 september 1757 in de Catharijnekerk van Utrecht, doopgetuige Antonia Allemeveen. Volgt generatie II.
† Jan Meijer (III) is op 85 jarige leeftijd in 1807 overleden. † Gerrigje (Geertje) van Loenen woont voor haar dood in de Keukenstraat in Utrecht. Zij is kort na de dood van haar man op 78 jarige leeftijd op 10 november 1807 overleden, zij is begraven in de Nicolaikerk (op het Nicolaaskerkhof) van Utrecht.
5
Stamreeks generatie II
II. HENDRIK MEIJER (I)
HENDRIK MEIJER (I), is geboren op 6 september 1757 in Utrecht, Hendrik is koffiehuisbediende, hij trouwt op 24 juni 1783 met Johanna Maria van Beusekom (Beuzekom, Beusichem) in de Catharijnekerk van Utrecht.
Johanna Maria van Beusekom is gedoopt op 22 juni 1755 in Utrecht. Zij is de dochter van Gerrit van Beusichem en Johanna Maria Werks. Zij krijgen samen 6 kinderen.

Kinderen van Hendrik Meijer (I) en Johanna Maria van Beusekom:
 1. 1. GERRIT MEIJER, is gedoopt in de Domkerk van Utrecht (gereformeerd) op 1 september 1785. Hij is koffiehuisbediende. Hij trouwt op 2 februari 1808 met Johanna Maria Jansen. Gerrit Meijer is overleden 26 juli 1839 in Utrecht.
 2. Kinderen van Gerrit Meijer en Johanna Maria Jansen:
  a. Gerrit de Meijer, is geboren in 1808 en overleden in 1836 in Utrecht.
  b. Helena Meijer, is geboren in 1811 en overleden in 1834 in Utrecht.
  c. Hendrika Helena Meijer, is geboren in 1811 in Utrecht.
  d. Geertruida Meijer, is geboren in 1815 in Utrecht.
  e. Hendrik Meijer, is geboren in 1817 in Utrecht.
  f . Louis Carel Meijer, is geboren in 1822 en overleden in 1858 in Utrecht.
 3. 2. JAN MEIJER, is gedoopt op 21 april 1787 in de Domkerk van Utrecht (gereformeerd). Hij woont op de Vismarkt, doopgetuige Gerrigje (Geertje) van Loenen, de grootmoeder van het kind.
 4. 3. HENDRIK MEIJER (II), is gedoopt in de Domkerk van Utrecht (gereformeerd) op 28 september 1788. Hendrik is timmermansknecht. Volgt generatie III.
 5. 4. LOUIS CAREL MEIJER, is gedoopt in de Domkerk van Utrecht (gereformeerd) op 9 maart 1791.
 6. 5. JOHANNA MARIA MEIJER, is gedoopt in de Domkerk van Utrecht (gereformeerd) op 2 september 1792. Zij woont op het Nonnensteegje.
 7. 6. HENRIETTA JACOBA CHRISTINA MEIJER, is geboren 9 november 1794 in Utrecht, zij trouwt op 6 juli 1814 in Utrecht met Johannes Waal. Johannes Waal is gedoopt op 15 juli 1795 in Utrecht en is de zoon van Johan Coenraad Waal en Antonia Meijers. Johannes Waal is in 1829 in Utrecht overleden. Henrietta Jacoba Christina Meijer is overleden op 9 februari 1834 in Rijsbergen.
 8. Kinderen van Henrietta Jacoba Christina Meijer en Johannes Waal:
  a. Johan Coenraad Waal, is geboren in 1816 in Utrecht.
  b. Hendrik Louis Carel Waal, is geboren in 1819 in Utrecht. Hij trouwt met Cornelia Pieternella van Wageningen.
† Hendrik Meijer (I) (overlijdensakte) overleed op 54 jarige leeftijd, op 20 september 1811 in Utrecht en is op 21 september begraven. Hij woont bij zijn overlijden in de Kloksteeg in Utrecht. Zijn vrouw † Johanna Maria van Beusekom is overleden op 25 mei 1836 in Utrecht, zij is 81 jaar geworden.
6
Stamreeks generatie III
III. HENDRIK MEIJER (II)
HENDRIK MEIJER (II), is geboren op 20 september 1788 in Utrecht. Hendrik Meijer (II) is timmermansknecht en later stadskistenmaker. In een stadskist worden kostbare attributen van de stad bewaard. Op een stadskist zitten meerdere sloten waarvan de sleutels zijn verdeeld over de leden van het stadsbestuur.
Zo kan niemand zonder medeweten van de anderen bij de kostbare spullen komen. Attributen die men in een stadskist bewaard zijn o.a. zegelstempels, documenten, geld en juwelen.

Hendrik woont in de Wittevrouwenpoort in Utrecht. De Wittevrouwenpoort is vanaf de middeleeuwen één van de vier toegangen via de stadspoorten naar de stad Utrecht.
Hendrik Meijer (II) is 2 keer getrouwd. Het eerste huwelijk is met Elisabeth Elling (trouwakte), zij is gedoopt op 18 maart 1792 en is de dochter van Coenraad Elling en Hendrica Ockeloen.
Hij trouwt haar op 16 november 1814 in Utrecht. Bij het huwelijk zijn Gerrit Meijer en de broer van Elisabeth, Coenraad Elling als getuigen aanwezig.
Elisabeth werkt als dienstbode (huishoudster). Hendrik en Elisabeth krijgen 10 kinderen.

† Elisabeth Elling (overlijdensakte) is op 57 jarige leeftijd gestorven op 20 juli 1849.
Na het overlijden van Elisabeth Elling is Hendrik Meijer op 67 jarige leeftijd opnieuw getrouwd, het tweede huwelijk is met de 57 jarige Johanna Verheem (trouwakte) op 3 oktober 1855 in Utrecht. Hendrik werkt op zijn oude dag als bediende.
Johanna is een weduwe van Gerrit Visser. Zij is gedoopt op 10 juni 1798 in de Dom van Utrecht. Johanna is de dochter van Nicolaas Verheem en Jacoba den Daas.
Getuigen bij het huwelijk zijn de zoons van de bruidegom, de 34 jarige timmerman Hendrik Meijer, en de 32 jarige bediende Coenraad Meijer, Jan Frederik Meijer, 28 jaar en werkt als kleermaker en de 26 jarige schilder Louis Carel Meijer.

Kinderen van Hendrik Meijer (II) uit het huwelijk met Elisabeth Elling:
 1. 1. JOHANNA MARIA DE MEIJER, is geboren op 30 december 1814 in Utrecht. Zij is overleden 12 september 1815 in Utrecht.
 2. 2. JOHANNA MARIA DE MEIJER, is geboren op 31 augustus 1816 in Utrecht. Zij trouwt op 1 november 1843 in Utrecht met Matthijs Reusel, die is geboren op 10 juli 1812 in Utrecht, hij is de zoon van Matthijs Reusel en Willemina van de Graaff. Zij wettigen een dochter Henriette Maria, geboren op 31 maart 1838 in Utrecht.
 3. 3. HENDRICA MEIJER, is geboren op 25 oktober 1818 in Utrecht, Hendrica is overleden op 16 augustus 1827 in Utrecht.
 4. 4. HENDRIK MEIJER, is geboren op 23 februari 1821 in Utrecht, Hij trouwt 2 keer. Het eerste huwelijk is met 25 jarige Christina Gijse op 24 april 1844 in Utrecht, zij is geboren in Ophemert ca. 1819, Christina is de dochter van Johannes Gijse en Maria van der Horst. Christina Gijse is overleden 15 december 1850 in Utrecht.
  Hij trouwt de tweede keer met Cornelia de Klerk op 6 augustus 1851 in Utrecht, zij is geboren op 20 september 1815 in Delft en de dochter van Christoffel de Klerk en Cornelia Hofman. Cornelia de Klerk is overleden op 7 maart 1871 in Utrecht.
  Hendrik Meijer is overleden 15 april 1876 in Utrecht.
 5. Kinderen uit het eerste huwelijk van Hendrik Meijer met Christina Gijse:
  a. Geen naam, is geboren en overleden op 19 Mei 1845 in Utrecht.
  b. Geen naam, is geboren en overleden op 1 februari 1847 in Utrecht.
  Kinderen uit het tweede huwelijk van Hendrik Meijer met Cornelia de Klerk:
  c. Cornelia Jacoba Meijer, is geboren in 1852 en overleden in 1859 in Utrecht.
  d. Hendrik Meijer, is geboren in 1856 in Utrecht.
  e. Johan Jacobus Meijer, is geboren in 1857 in Utrecht.
 6. 5. COENRAAD MEIJER, is geboren op 23 maart 1823 in Utrecht. Hij trouwt 2 keer.
  Het eerste huwelijk is met Sophia Johanna Webers op 12 mei 1847 in Utrecht, zij is geboren 22 november 1823 in Utrecht en is de dochter van Pieter Webers en Margaretha Johanna Vargeson.
  Het tweede huwelijk is met de 28 jarige Elizabeth Catharina Soet op 3 mei 1854 in Utrecht, zij is geboren in Utrecht omstreeks 1826 en is de dochter van Joannes Soet en Elisabeth Katrina van der Elst.
  Coenraad Meijer is overleden op 30 april 1884 in Utrecht.
 7. Kinderen uit het eerste huwelijk van Coenraad Meijer met Sophia Johanna Webers:
  a. Pieter Meijer, is geboren in 1848 en overleden in 1849 in Utrecht.
  b. Elisabeth Meijer, is geboren in 1850 in Utrecht.
  c. Sophia Johanna Margaretha Meijer, is geboren in 1853 in Utrecht.
 8. 6. GERRIT MEIJER, is geboren op 7 maart 1825 in Utrecht, Hij trouwt op 1 november 1843 in Utrecht met Anna Maria Willemina Wessels, die is geboren op 17 juli 1822 in Utrecht, zij is de dochter van Johannes Wessel en Maria Lington.
  Gerrit Meijer is overleden op 20 juli 1849 in Utrecht.
 9. Kinderen van Gerrit Meijer en Anna Maria Willemina Wessels:
  a. Elisabeth Gerarda Maria Meijer, is geboren in 1845 in Utrecht.
  b. Hendrik Meier, is geboren in 1847 in Utrecht.
 10. 7. JAN FREDRIK MEIJER, is geboren op 11 mei 1827 in Utrecht. Hij trouwt op 7 mei 1851 in Utrecht met Johanna Maria van Geel, zij is geboren op 10 oktober 1827 in Utrecht, en is de dochter van Bernardus van Geel en Anthonia Bos.
  Jan Frederik Meijer is op 22 januari 1871 in Utrecht overleden.
 11. Kinderen van Jan Frederik Meijer en Johanna Maria van Geel:
  a. Christiaan Hendrik Meijer, is geboren in 1855 in Utrecht.
  b. Jan Frederik Meijer, is geboren in 1864 in Utrecht.
  c. Johanna Maria Meijer, is geboren in 1867 in Utrecht.
 12. 8. HENRIETTA JACOBA CHRISTINA MEIJER, is geboren op 9 september 1829 in Utrecht. Zij is samen met Louis Carel Meijer een tweeling, ze is op 4 jarige leeftijd op 21 november 1833 overleden.
 13. 9. LOUIS CAREL MEIJER, is geboren 9 september 1829 in Utrecht. Volgt generatie IV.
 14. 10. CHRISTIAAN MEIJER, is geboren op 15 juli 1837 in Utrecht. Hij trouwt op 12 juni 1867 in Utrecht met Carolina Alberdina van Gorkom, Carolina is geboren in Utrecht op 10 november 1838, zij is de dochter van Willem Cornelis van Gorkom en Carolina Alberdina Demmeltraadt. Christiaan Meijer is overleden 19 maart 1901 in Utrecht.
 15. Kind van Christiaan Meijer en Carolina Alberdina van Gorkum:
  a. Willem Cornelis Meijer, is geboren in 1874 in Utrecht.
† Hendrik Meijer (II) (overlijdensakte) is op 18 juni 1869 in Utrecht overleden. Hendrik Meijer is 80 jaar geworden. Hij woont voor zijn overlijden in de Lange Jufferstraat nr. G573 in Utrecht. Zijn tweede vrouw † Johanna Verheem is op 15 december 1882 op 84 jarige leeftijd gestorven.
7
Stamreeks generatie IV
IV. LOUIS CAREL MEIJER
LOUIS CAREL MEIJER, is geboren op 9 september 1829 in Utrecht, zijn tweelingzus Henrietta Jacoba Christina Meijer is op 4 jarige leeftijd overleden.
Louis was schilder en stadswerkman (ambtenaar), en woont in de Kloksteeg in Utrecht.
Hij trouwt op 29 mei 1850 in Utrecht met Maria Scharp (trouwakte). Getuigen bij zijn huwelijk zijn o.a. de broer van de bruidegom, de 27 jarige timmerman Coenraad Meijer en de zwager van de bruidegom de 35 jarige Matthijs Reusel.
Maria Scharp was voorechtelijk geboren op 31 mei 1825 in Utrecht, later is zij erkend bij het huwelijk van haar ouders op 3 augustus 1825. Zij is de dochter van Bernardus Israel Scharp en Johanna Frederica Catharina Kelfkens. Zij krijgen samen 8 kinderen.

Kinderen van Louis Carel Meijer en Maria Scharp:
 1. 1. ELISABETH MEIJER, is geboren op 29 maart 1851 in Utrecht, zij is op 8 jarige leeftijd op 14 oktober 1859 in Utrecht overleden.
 2. 2. MARIA PETRONELLA MEIJER, is geboren op 13 mei 1852 in Utrecht, Maria Petronella Meijer is op 14 oktober 1859 overleden. Maria is 7 jaar geworden.
 3. 3. LOUIS CAREL MEIJER, is geboren op 20 december 1854 in Utrecht. Overlijdensdatum niet bekent.
 4. 4. LOUIS CAREL MEIJER, is geboren ca. 1856 in Utrecht en is 2 jaar later op 4 februari 1858 in Utrecht overleden.
 5. 5. HENDRIKA MEIJER, is geboren op 26 september 1857 in Utrecht. Zij trouwt op 31 maart 1880 in Utrecht met Adrianus van der Henst, geboren in Barneveld ca. 1858. Adrianus is een zoon van Adrianus van der Henst en Carolina Margreta Heijnekamp. Hendrika Meijer is op 3 mei 1905 in Utrecht overleden.
 6. 6. LOUIS KAREL MEIJER, is geboren op 7 april 1860 in Utrecht. Hij is gemeente-opzichter. Hij trouwt op 11 februari 1880 in Utrecht met Geertruida van der Henst, geboren in Barneveld ca. 1857, zij is een dochter van Adrianus van der Henst en Carolina Margreta Heijnekamp. Louis Karel Meijer is overleden op 22 oktober 1935 in Utrecht.
 7. Kinderen van Louis Karel Meijer en Geertruida van der Henst:
  a. Adrianus Izaak Meijer,is geboren in 1882 in Utrecht.
  b. Geertruida Meijer, is geboren in 1886 in Utrecht.
  c. Carolina Margaretha Meijer, is geboren in 1889 in Utrecht.
  d. Bernardus Meijer, is geboren in 1890 in Utrecht.
  e. Maria Meijer, is geboren in 1891 in Utrecht.
  f. Johannes Abraham Meijer, is geboren in 1893 in Utrecht.
  g. Willem Sigel Meijer, is geboren in 1897 in Utrecht.
 8. 7. BERNARDUS MEIJER (I), is geboren (geboorteakte) op 1 december 1862 in Utrecht. Volgt generatie V.
 9. 8. CAREL MEIJER, is geboren op 31 mei 1867 in Utrecht. Hij trouwt op 8 mei 1889 in Utrecht met Gerritje van Vliet, zij is geboren op 6 november 1866 in Utrecht en de dochter van Willem van Vliet en Elisabeth de Bruin.
  Gerritje van Vliet is overleden 15 december 1933 in Utrecht.
  Carel Meijer is overleden 3 augustus 1942 in Utrecht.
 10. Kinderen van Carel Meijer en Gerritje van Vliet:
  a. Elisabeth Meijer, is geboren in 1890 in Utrecht.
  b. Maria Meijer, is geboren in 1893 en overleden in 1902 in Utrecht.
  c. Carel Meijer, is geboren in 1898 in Utrecht.
  d. Maria Meijer, is geboren in 1905 in Utrecht.
Er zijn meerdere kinderen van Louis Carel Meijer op jonge leeftijd overleden. Er heerst rond 1855 in Utrecht en in meerdere delen van Nederland een grote cholera epidemie.
De ziekte die is meegebracht door scheepslui of is ontstaan door onhygiënische omstandigheden zorgt voor een grote kindersterfte.
† Louis Carel Meijer (overlijdensakte) is overleden op 17 januari 1867 in Utrecht. Louis is 37 jaar geworden. Zijn vrouw † Maria Scharp is 55 jaar geworden, en is op 28 november 1880 in Utrecht overleden.
8
Stamreeks generatie V
V. BERNARDUS MEIJER (I)
BERNARDUS MEIJER (I) (persoonskaart) , is geboren (geboorteakte) 1 december 1862 in Utrecht, Hij is Nederlands Hervormd.
Bernardus Meijer (I) werkt als timmerman en als huisknecht. Hij trouwt op 31 januari 1883 in Utrecht met Jacoba Hendrika de Blieck, zij is geboren op 22 maart 1856 in Utrecht. Jacoba werkt als dienstbode (huishoudster), ze is de dochter van Levinus de Blieck en Anna de Winter.
Zij wonen achtereenvolgens in Utrecht in de Iepstraat 14, de Oudegracht 159Bis, naast het oude Diaconessenhuis op de Oudegracht 417, later op de Abstederdijk 68 Bis, en in de Abstederdijk 70.
Zij krijgen samen 5 kinderen.

Jacoba Hendrika de Blieck, Maria en Bernardus (II) MeijerKinderen Bernardus Meijer (I) en Jacoba Hendrika de Blieck:
 1. 1. LOUIS CAREL MEIJER, is geboren op 10 april 1883 in Utrecht. Louis trouwt op 31 mei 1905 in Utrecht met Anna Sophia Brakkee, zij is geboren in 1883 in Utrecht en is de dochter van Wilhelm Brakkee en Jannigje Werkhoven.
 2. 2. LEVINUS JOHAN MEIJER, is geboren in februari 1885 in Utrecht, Levinus is na 2 maanden overleden op 4 maart 1885 in Utrecht.
 3. 3. BERNARDUS MEIJER (II), is geboren (geboorteakte) op 17 december 1885 in Utrecht. Volgt generatie VI.
 4. 4. CORNELIS MEIJER, is geboren op 2 juni 1888 in Utrecht en sterft 4 dagen later op 6 juni 1888 in Utrecht.
 5. 5. MARIA MEIJER, is geboren op 10 november 1894 Utrecht Zij trouwt op 4 juli 1917 in Utrecht met Hermanus van Overhagen. Hij is geboren op 2 december 1892 in Utrecht, zoon van Willem van Overhagen en Johanna Maria Louise van Bemmel.
  Hermanus is overleden op 5 december 1953. Maria Meijer is op 1 maart 1983 in Utrecht overleden.
 6. Kinderen van Maria Meijer en Hermanus van Overhagen:
  a. Johanna Maria Louise van Overhagen. Zij trouwt met Pieter Willem Jacobus van Hassel.
  b. Bernardina van Overhagen.
Jacoba Hendrika de Blieck, Maria en Bernardus (II) Meijer
† Bernardus Meijer (I) (overlijdensakte) is overleden op 10 december 1928 in Utrecht. Bernardus is 66 jaar geworden. Bernardus woont voor zijn dood op de Oudegracht in Utrecht. Twee jaar na het overlijden van Bernardus (I) vertrekt Jacoba Hendrika de Bliek op 29 maart 1930 met haar zoon Bernardus (II) naar Bunnik, die dan al getrouwd is met Johanna Wilhelmina Boeschoten.
† Jacoba Hendrika de Blieck is op 82 jarige leeftijd overleden, op 11 december 1938 in Utrecht.
9
Stamreeks generatie VI
VI. BERNARDUS MEIJER (II)
Bernardus Meijer (II)BERNARDUS MEIJER (II), (persoonskaart) is geboren (geboorteakte) op 17 december 1885 in Utrecht, hij is Nederlands Hervormd. Bernardus Meijer (II) werkt als elektricien, magazijnmeester, portier, en sigarensorteerder.
Hij trouwt op 23 augustus 1911 in Utrecht met Johanna Wilhelmina Boeschoten (persoonskaart) (trouwakte), geboren in Wijk bij Duurstede op 29 april 1882, dochter van Metselaar Wouter Carel Boeschoten en Antonia van Leersum. Zij wonen in de Schalkwijksteeg nr. 1007 in Utrecht, (de straatnaam Schalkwijksteeg is in 1886 gewijzigd in Schalkwijkstraat) en krijgen samen 1 kind, hij is dan 24 jaar oud. Bernardus (II) is van Johanna Boeschoten gescheiden op 31 oktober 1928 in Utrecht en is later niet meer hertrouwd.

Kind van Berardus Meijer (II) en Johanna Wilhelmina Boeschoten:
 1. 1. WOUTER BERNARDUS MEIJER, is geboren op 30 november 1912 in Utrecht. Volgt generatie VII.
† Bernardus Meijer (II) is op 50 jarige leeftijd overleden, op 1 december 1936 in Utrecht.
Johanna Wilhelmina Boeschoten is nadat ze is gescheiden van Bernardus Meijer (II) met haar zoon Wouter Bernardus Meijer verhuist, zij wonen achtereenvolgens in Utrecht in de Iepstraat 6 en op de Lange Jansstraat 22. Later verhuizen ze naar de Vijgeboomstraat 13, en de Kruisdwarsstraat 23.
10
Stamreeks generatie VII
VII. WOUTER BERNARDUS MEIJER
Wouter Bernardus Meijer en Johanna den DaasWOUTER BERNARDUS MEIJER (persoonkaart), is geboren op 30 november 1912 in Utrecht. Wouter Bernardus werkt als sigarenmaker, metaalbewerker en bloemenkoopman. Hij is 2 keer getrouwd.
Het eerste huwelijk is met Johanna den Daas op 23 oktober 1935 in Utrecht. Johanna den Daas is geboren op 24 augustus 1910 in Utrecht, Johanna is de dochter van Thomas Den Daas en Maria Jeanette Bleij. Zij krijgen samen 5 kinderen.

In 1967 zijn Wouter Bernardus Meijer en Johanna den Daas van tafel en bed gescheiden.
Op de gezinskaart zijn de jongste drie kinderen op 15 augustus 1967 afgeschreven en op een nieuwe kaart bij hun moeder bijgeschreven. Op 8 augustus 1973 zijn zij officieel gescheiden.

Wouter Bernardus is op 67 jarige leeftijd hertrouwd, hij trouwt op 14 oktober 1980 met Cornelia Estejé, zij is geboren op 4 november 1913 in Amsterdam.
Wouter Bernardus Meijer is veel verhuist in zijn leven, hij woont bij zijn ouders in de Iepstraat 6 in Utrecht, daarna in de Kruisdwarsstraat 23, in de Johannes van Andelstraat 2 en later op de Johannes van Andelstraat 19Bis, verder op de Burgemeester van Tuyllkade 132, en in de Jan van der Doesstraat 1A in Utrecht.

Vanaf 24 september 1953 woont Wouter Bernardus in de Jan Haringstraat 26 in Utrecht. Vanaf 1967 gaat Wouter Bernardus bij Cornelia Estejé wonen op de Van Egmondkade 69, daarna gaat hij naar de Falklanddreef 136, en later op de Hongkongdreef 14 in Utrecht wonen.

Kinderen uit het eerste huwelijk van Wouter Bernardus Meijer met Johanna den Daas:
 1. 1. WOUTER BERNARDUS (WOUT) MEIJER
 2. 2. THOMAS MEIJER Volgt generatie VIII
 3. 3. MARIA JEANETTA (RIA) MEIJER
 4. 4. JOHANNA HENRIËTTE (ANS) MEIJER
 5. 5. MARIJKE MEIJER
Vervolg generatie VII gaat i.v.m. privacy overwegingen verder op een beveiligde pagina.
† Wouter Bernardus Meijer (overlijdensakte) is overleden op 31 maart 1989 in Utrecht. Wouter Bernardus Meijer is 76 jaar geworden.
† Johanna den Daas (overlijdensakte) is op 88 jarige leeftijd overleden, zij overleed op 12 september 1998 in De Ronde Venen in Utrecht.
11
Stamreeks generatie VII, VIII, IX, X
Het vervolg van generatie VII, VIII, IX en X gaan verder op een beveiligde pagina i.v.m. privacy overwegingen. Om toegang te krijgen is hier een inlogcode aan te vragen.
12
Het familiewapen
Een wapen dat de eeuwen kan trotseren.
Het familiewapen is digitaal getekend door heraldisch ontwerper H.K. Nagtegaal, daarna is de opdracht naar de heer P. Bultsma gegaan om het familiewapen te tekenen en te schilderen.

Piet Bultsma is een authoriteit op het gebied van het tekenen en schilderen van familiewapens, nadat hij het officiële wapen voor Hare Majeststeit Koningin Máxima heeft getekend heeft hij ook de eer gehad om het officiële wapen van prinses Catharina-Amalia, dochter van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majeststeit Koningin Máxima te tekenen en te schilderen.
Het is een grote eer dat hij het wapen voor de fam. Meijer heeft getekend en geschilderd.

Het wapen is officieel geregistreerd bij de Hollandse Genealogische Databank (Hogenda) en de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV).

Het wapen van de fam. Meijer, door de heer P. Bultsma.
Familiewapen Meijer
Blazoenering
Beschrijving van het familiewapen.
De kleuren rood en zilver van het wapen verwijzen naar het wapen van en naar de stad Utrecht.
Het Utrechtse stadswapen vertoont het verhaal van de deling van de mantel. Het rode deel verbeeldt de mantel, het zilveren deel Sint Maarten's onderkleed.

Volgens het verhaal werd Sint Maarten op een dag, toen hij nog onder zijn eigen naam Martinus in het Romeinse leger diende, bij de stadspoort van Amiens aangeklampt door een bijna naakte bedelaar, die om een aalmoes vroeg. Geld had Martinus niet en zijn rode soldatenmantel mocht hij niet afgeven.
Hij trok daarom zijn zwaard, sneed zijn mantel doormidden en gaf de bedelaar de helft. Hij bekeerde zich later tot het Christendom, maakte carrière in de kerkelijke hiërarchie en werd tenslotte heilig verklaard.

In 1722 vinden we de eerste vermelding van onze stamvader, namelijk Jan Meijer. Jan Meijer was een echte held, een moedig soldaat die heeft gevochten als een leeuw.
Jan Meijer was kanonnier in het Staatse leger Der Republiek Der 7 Provinciën tijdens het beleg van Maastricht en de slag bij Lafelt in de Oostenrijkse successieoorlog. De kanonnen, welke zeer zeldzame heraldische stukken zijn verwijzen naar het beroep van Jan Meijer.

De leeuwenkoppen op de kanonslopen symboliseren het Staatse leger Der Republiek Der 7 Provinciën.

Het wapenschild is verdeeld in Saltire. Het is een kruising die loopt van hoek tot hoek.
De Saltire symboliseert het lijden voor het geloof en het uithoudingsvermogen tijdens de ontberingen.

De traliehelm rust halfaanziend op het schild.

Het helmteken, de rode leeuw, blauw getongt en genageld is ontleent uit het wapen van de Provincie Utrecht, daar waar de Meijer voorouders vandaan komen en de familienaam ontstaan is. Het schild word gedragen door 2 aanziende leeuwen.

Op het lint staan de woorden waaraan de naam Meijer is ontleend: Magnus Maior Maximus, het latijns voor groot, groter, grootst.

De dekkleden sluiten aan bij het gehele ontwerp.


De heer H.K. Nagtegaal en de heer P. Bultsma hebben in opdracht van D. Meijer het wapen gerealiseerd, geheel in heraldische traditie. Een wapen om trots op te zijn, een wapen dat de eeuwen kan trotseren, een wapen ontworpen voor alle naamdragende nakomelingen van Jan Meijer.
13
De geschiedenis in beeld
Het verleden van Utrecht en onze voorouders.
Graven in de Heuvelrug (2000-500 v Chr.)
Graven in de HeuvelrugWie in het gebied tussen Rhenen en Elst wel eens heeft gewandeld over de Remmerdense Heide en Plantage Willem III moet ze haast wel eens gezien hebben: grafheuvels.
Als argeloze wandelaar zou je ze zo voorbijlopen, zonder in de gaten te hebben dat je eigenlijk over een soort begraafplaats loopt die duizenden jaren oud is.
De geboorte van de stad Utrecht (1122)
De geboorte van de stad UtrechtUtrecht kreeg in 1122 als één van de eerste steden van ons land stadsrechten. Maar dat ging niet zonder slag of stoot!
De machthebber van dat moment, bisschop Godebald, had allerlei wilde plannen die veel geld kostten. En dat moesten de Utrechters ophoesten.
Touwindustie & de Oudewaterse moord (1575)
Touwindustie & de Oudewaterse moord In de Republiek der Nederlanden is de opstand tegen de Spanjaarden volop aan de gang.
Overal wordt gevochten. Ondertussen vaart het touwstadje Oudewater in economisch opzicht helemaal niet zo slecht.
Hennep, de basis voor touw, groeit prima in de natte Oudewaterse ommelanden en oorlog en handel hebben de vraag naar touw opgestuwd.
Maar dan naderen de Spanjaarden Oudewater, net op het moment dat de hennepoogst bijna binnen wordt gehaald.
De eerste trein door de Heuvelrug (1845)
De eerste trein door de Heuvelrug Ondenkbaar dat er vandaag de dag geen trein zou zijn! Alleen al door onze provincie rijden er elke dag honderden treinen en Utrecht is het knooppunt van spoorwegen in Nederland. Maar er is een tijd geweest dat mensen bang waren voor dit vurige monster. In het midden van de 19e eeuw reed er voor het eerst een trein door de Heuvelrug.
Opstand in Kamp van Zeist (1914)
Opstand in Kamp van Zeist 1914: de Eerste Wereld oorlog breekt uit. Duitsland valt België binnen, en zo begint een lange loopgravenoorlog, waarbij miljoenen slachtoffers vallen. Nederland bemoeit zich niet met die oorlog. Maar de strijd heeft wél grote gevolgen. De economie lijdt er onder en 100.000 Belgen zullen de hele oorlog in Nederland verblijven. Een kwart daarvan wordt in de regio rond Amersfoort opgevangen, dat daarom ook wel de 'Belgenhoofdstad' wordt genoemd.
IJzertijd in Eemland (begin jaartelling)
IJzertijd in EemlandVandaag de dag is de provincie Utrecht één van de dichtstbevolkte gebieden van Europa, maar dat was in de IJzertijd wel anders. Her en der stond een boerderij, waar het leven hard was.
We maken kennis met een gezin uit de Eemlandse IJzertijd: vader, moeder en vier kinderen. Alles doen ze zelf: er zijn geen winkels, geen doktoren en reizen is een lastige onderneming.
Rond deze tijd verschijnen ook de Romeinen in onze regio om soldaten te ronselen. Zoon Jannes heeft er wel oren naar. Maar dat betekent wel dat hij zijn familie waarschijnlijk nooit meer ziet!
Gijsbrecht van Amstel & de grensoorlogen (1300-1400)
Gijsbrecht van Amstel & de grensoorlogen Geschiedenisverhalen gaan vaak over glorie tijden. Dit verhaal gaat over het tegenovergestelde. Het machtige Utrecht stortte ineen, mede door een van de bekendste moordpartijen van de afgelopen 1000 jaar. De moord op graaf Floris de Vijfde. En de hoofdpersoon in dit verhaal is de Utrechtse edelman Gijsbrecht van Amstel.
De Schilder en de Storm (1674)
De Schilder en de Storm Op 1 augustus 1674 trekt een verwoestende orkaan over de provincie Utrecht. De orkaan begint in Frankrijk, bij Parijs. Om half acht bereikt de storm Utrecht. Huizen en molens worden opgetild, ontelbare kerktorens sneuvelen, en zelfs het schip van de Domkerk. Meteen na de storm begint tekenaar en schilder Herman Saftleven (1609-1685) met het vastleggen van de ruïne van de Domkerk en andere stormschade.
Ook zijn eigen gezin lijdt onder de storm. Herman de schilder wordt daarmee onlosmakelijk verbonden met de storm.
Turfkoorts in de Ronde Venen (1600-1700 Gouden Eeuw)
Turfkoorts in de Ronde Venen Gouden tijden voor Nederland: overzeese handel zorgt voor een economische toptijd, aan de Vecht verrijzen vele grote buitenplaatsen van rijke kooplieden. In het veengebied in het noordwesten van onze provincie woont Arijaantje met haar familie. Tot dan toe zijn de Venen een tamelijk arm, agrarisch gebied. Maar dat verandert als de vraag naar turf toeneemt. Want gedroogd veen is turf, de olie van de Gouden eeuw. Hoe zal het Arijaantje en haar familie vergaan?
Aanleg van het Merwedekanaal (1881-1892)
Aanleg van het Merwedekanaal Zo belangrijk als nu de A2 van Amsterdam naar Utrecht is, zo belangrijk was vroeger het vervoer via de Vecht. In de 19e eeuw wordt het steeds lastiger om grote schepen via de Vecht te laten varen, de rivier is te smal en te ondiep. Tot grote schrik van de bewoners langs de Vecht wordt besloten een geheel nieuw kanaal te graven, het Merwedekanaal. Groepen polderwerkers trekken naar de regio om te gaan graven, grotendeels met de hand! De polderjongens wonen met zijn allen jarenlang in keten in de streek. Hoe het kanaal gegraven werd, of het een succes werd, en hoe het de Vecht verging kun je hier nu bekijken.
Watersnood in Eemland (1916)
Watersnood in Eemland Op een koude winternacht in 1916 wordt Eemland getroffen door een zware storm. Een storm die de levens van veel mensen voorgoed zal veranderen. De schade is enorm; botters (oude vissers boten) worden bovenop huizen gesmeten door het natuurgeweld en het land loopt onder tot aan Amersfoort. Landbouwgrond wordt verwoest en vee verdrinkt. Bovendien is de stormschade aanleiding voor de regering om de Afsluitdijk te gaan bouwen, waardoor veel Spakenburger vissers later zonder werk komen te zitten. Voor de familie Vedder is het helemaal een bijzondere nacht: de kleine Aartje ziet onder barre omstandigheden het levenslicht!
De Romeinse weg
(circa 40 en 400 na Chr.)
De Romeinse weg "Het terrein is er woest, het klimaat ruw; het leven en landschap somber. Hier kom je alleen als het je vaderland is".
Dat schrijft de Romeinse geschiedschrijver Tacitus aan het begin van onze jaartelling over onze regio. Het is hier dan nog dunbevolkt.
Halverwege de eerste eeuw na Chr. verschijnen de eerste Romeinen in de huidige provincie Utrecht. Ze brengen allerlei nieuwigheden mee: mooie sieraden, allerlei ambachten, badhuizen en het schrift in Romeinse letters en cijfers dat wij nog steeds kennen.
David van Bourgondie
(1456)
David van Bourgondie Utrecht werd van de 10e tot begin 16e eeuw geregeerd door bisschoppen, die dus niet alleen waakten over het geestelijk heil van hun onderdanen, maar ook de baas waren over wereldlijke zaken. De machtigste van al die bisschoppen was David van Bourgondië. Met geweld komt hij in 1456 aan de macht. In de stad Utrecht wordt hij daarom in eerste instantie met de nek aangekeken. Daarom verhuist hij zijn hof naar Wijk bij Duurstede, dat door zijn komst een enorme opleving kent.
Slag bij Vreeswijk
(1787)
Slag bij Vreeswijk We gaan terug naar het jaar 1787, de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog is begonnen, de stoommachine is net uitgevonden. De eerste luchtballon vliegt net over onze provincie. En… er is een burgeroorlog gaande in Nederland tussen de Oranjeaanhangers en de revolutionaire Patriotten. Patriot Cornelis Visscher is kapitein-luitenant van een schutterijcompagnie en trekt ten strijde. Bij de huidige wijk Fokkesteeg in Nieuwegein komt het tot een confrontatie tussen de legers van de Patriotten en de Oranje-gezinden. In deze aflevering het verhaal van Cornelis Visscher en de bijna vergeten Slag bij Vreeswijk.
De heilzame Heuvelrug (1920)
De heilzame Heuvelrug In het begin van de vorige eeuw werden mensen geveld door tuberculose, oftewel de tering. Rust en frisse buitenlucht was de remedie. Daarom verrezen op de Utrechtse Heuvelrug in rap tempo tientallen sanatoria, waaronder Berg en Bosch in Bilthoven. In dat sanatorium lag ook Judith van der Pijl. Na de bevalling van haar tweede kindje werd ze ziek. Zij heeft een dagboek bijgehouden van haar tijd in het sanatorium.
Authentieke beelden van vroeger
Enkele oude film fragmenten van de stad Utrecht.
Schaatspret in Lombok (1952)
Schaatspret in Lombok Winterpret is universeel, zoals blijkt uit dit filmfragment van een schaatspartij bij de Munt in de jaren '50 in Lombok.
Utrecht Brandweer 1918
Utrecht Brandweer 1918 Portret van de brandweer van de stad Utrecht in 1918. De brandweer rukt uit met groot materieel.
Aanleg van de autoweg Utrecht - Arnhem (1941)
Aanleg van de autoweg Utrecht - Arnhem Overzicht van werkzaamheden bij de bouw van de autoweg Utrecht - Arnhem: het aanleggen van de ondergrond van zand van het talud. Beelden van hijskranen, draglines, een smalspoorlocomotief met lorries met zand, transport van heipalen, heimachine, arbeiders scheppen zand en leggen rails aan, een huis staat in de baan van het geprojecteerde tracé en wordt gesloopt.
Utrecht Stationsgebied
Utrecht Stationsgebied Het stations gebied in ontwikkeling, maar dan 70 jaar geleden. Zie de drukte op de Sijpesteijnkade, de tramlijn die destijds naar Lombok reed, de Leidsche Rijn die nog doorliep tot de Catharijnesingel, het oude Westplein in wording en géén Hoog Catharijne.
Historie Utrecht Noordoost
Historie Utrecht Noordoost Een vluchtig beeld van ver-anderingen en historische feiten in Utrecht Noordoost over de afgelopen 150 jaar.
Utrecht mijn stad
Utrecht mijn stad Fotofilm van oud Utrecht met als special de Albatrosstraat (in de zeevogelenbuurt)
14
Bronnen
Met dank aan de volgende instellingen en personen.
Valide XHTML 1.0 TransitionalValide CSS!
v1.6 2010-2014 laatste update 08-08-2014
15